Ubezpieczenia na życie

Każdy, kto ma Rodzinę myśli o tym, żeby zabezpieczyć finansowo siebie i swoich bliskich. Wiemy również, że w przypadku śmierci żywiciela Rodziny często jego bliscy muszą borykać się nie tylko ze smutkiem po utracie ukochanej osoby, ale rownież z kłopotami natury finansowej. Głównym założeniem wykupu polisy na życie jest właśnie zapewnienie Rodzinie pomocy w trudnych chwilach po odejściu ubezpieczonego.

Polisa na życie stała się również standardem w relacjach z instytucjami bankowymi przy udzielaniu kredytów. W tym przypadku najkorzystniej jest zawierać terminowe polisy na życie.
Wykupienie polisy życiowej może się również stać pomocne jako zabezpieczenie naszego bytu podczas tak przykrych zdarzeń jak wypadek, po którym nie jesteśmy już zdolni do pracy, czy chociażby utrata pracy.

Polisa na życie może być rownież dogodną formą oszczędzania i inwestycji w przyszłość dzieci.

Wykupienie polisy posagowej i systematyczne wpłaty, nawet małych kwot, mogą zaowocować zgromadzeniem kapitału, który pozwoli dziecku np. na uzyskanie lepszej edukacji.

Przyjdź do nas i zapoznaj się z szerokimi możliwościami, jakie daje wykupienie polisy życiowej.

Aktualności

Zmiana adresu biura!
Nowy adres:
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław
Allianz